+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Comunicació coherent i global

El WebTerm us ajuda a comunicar-vos de manera coherent arreu del món i transmetre una imatge corporativa de qualitat

El WebTerm us ajuda a comunicar-vos d’una manera coherent amb el vostre públic d’interès d’arreu del món i transmetre una imatge corporativa de qualitat.

Operativament, no només permet millorar la comunicació dins d’una organització, sinó que també serveix com a referència per a proveïdors de traducció perquè facin servir únicament la terminologia avaluada i aprovada per l’empresa.

Els valuosos actius terminològics de la vostra empresa es troben repartits en diferents àrees (R+D, màrqueting, vendes...). El WebTerm és l’únic sistema de gestió terminològica del mercat que emmagatzema les dades de manera estructurada i centralitzada mitjançant un sistema remot.

Els termes es poden agrupar en diversos diccionaris especialitzats dividits per àrees tècniques i complementar amb terminologia procedent de diccionaris comercials. Tots els diccionaris es mostren en pantalla en una sola llista virtual.

Hem aconseguit un sistema d’emmagatzematge senzill, que agilita l’accés a la terminologia i simplifica els processos de treball amb uns resultats molt satisfactoris avalats pels nostres clients.


Informació