+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Més productivitat per al traductor

El Transit NXT millora la productivitat del traductor

Amb el Transit NXT els traductors ja no cal que aprenguin a fer servir un processador de text o un programa de maquetació determinats. Independentment del format original del document, sempre treballen en el mateix entorn: l’editor de traducció del Transit.

L’editor facilita totes les activitats pròpies de la traducció:

  • consulta interactiva de traduccions anteriors;
  • coherència terminològica;
  • previsualització del resultat de la traducció;
  • ajuda en la revisió;
  • diversos controls de qualitat que van molt més enllà d’una simple correcció ortogràfica.

Disseny ergonòmic

El traductor pot oblidar les qüestions de format i concentrar-se en la seva tasca: traduir. La interfície ergonòmica del Transit l’ajuda a adaptar-se ràpidament als diferents perfils, processos i mètodes de treball. L’experiència ho demostra: els traductors que han après a treballar amb el Transit ja no volen cap altra eina.

Tots aquests avantatges per al traductor es tradueixen en beneficis per al client: els projectes de traducció es fan amb més rapidesa, més qualitat i menys costos.


Informació