+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Revisió de traduccions

 

Revisió de traduccions

Sovint es pretén reduir o distribuir el cost de les traduccions delegant-les a treballadors de la plantilla amb coneixements de llengües o als distribuïdors dels mercats d’arribada. Tots ells coneixen bé el producte, però la decisió implica una sèrie de desavantatges:

  • manca de control sobre la qualitat de la traducció;
  • les traduccions i la terminologia (els actius lingüístics) no es gestionen de manera centralitzada i, per tant, no se n’optimitza tot el potencial.

Per evitar aquesta mena de problemes oferim els serveis següents:

  • revisió ortotipogràfica, gramatical i estilística;
  • comprovació de formats de nombres, unitats i dates;
  • extracció de terminologia i comprovació de la coherència terminològica (consulteu la pàgina Gestió terminològica);
  • creació d’una guia d’estil de traducció;
  • revisió de la maquetació.

A més a més, amb el nostre sistema de traducció assistida, el Transit NXT, podem fer una alineació de les traduccions realitzades anteriorment per la vostra organització i així crear-vos una memòria de traducció pròpia. Posteriorment, podem extreure’n la terminologia corporativa i crear diccionaris terminològics que podeu fer servir a la vostra organització. D’aquesta manera convertiu les vostres traduccions en actius lingüístics que podeu aprofitar en futurs projectes.