+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Informació legal

Per tal de complir amb la legalitat vigent i atorgar seguretat i confiança a tots els usuaris, us informem, en virtut de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que aquest lloc web és propietat de l’empresa STAR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS, SLU, amb domicili al carrer Nàpols, 187, primera planta, C.P. 08013 de Barcelona (Espanya), amb C.I.F. B61877072 i està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: data 01/02/1999, tom 31403, foli 0103, full 188507, d’ara endavant «STAR».

Si teniu cap consulta o proposta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic rgpd@star-spain.com o bé trucant al telèfon (+34) 93 244 08 80.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i hi queden sotmesos tant els usuaris nacionals com estrangers que el facin servir.

L’accés al nostre lloc web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i a l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés. Us preguem que les llegiu amb deteniment. L’usuari, a partir del moment en què fa servir el nostre portal, els continguts o els serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del portal. Si l’usuari no estigués d’acord amb les condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereixen que l’usuari tingui una edat mínima de 14 anys o bé que disposi de prou capacitat jurídica per contractar.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i la configuració del nostre lloc web, ampliar-ne o reduir-ne els serveis, i fins i tot suprimir-lo de la xarxa, juntament amb els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense avís previ.

 

A. Propietat intel·lectual

 

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de STAR o de tercers dels quals se n’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessita l’autorització expressa de STAR i del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o per a qualsevol dret que pertanyi al seu titular.

STAR és una marca registrada i en queda prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç al nostre lloc web no dona cap dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de STAR.

Queda absolutament prohibida la imitació, total o parcial, del nostre portal.

 

B. Condicions d’accés

 

L’accés al nostre lloc web és gratuït i no demana cap subscripció ni registre previs. Això no obstant, l’ús d’alguns dels nostres serveis pot requerir l’emplenament de formularis o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al web, amb indicacions senzilles per registrar-s’hi.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir al nostre lloc web conforme a la bona fe, a les normes d’ordre públic i a aquestes condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas pels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en aquest lloc web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició d’uns determinats productes.

Atesa la impossibilitat de control respecte a la informació, els continguts i els serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que STAR queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin derivar de la utilització d’aquests llocs web aliens a la nostra empresa per part de l’usuari.

STAR es reserva el dret unilateral i sense avís previ de donar de baixa qualsevol usuari que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús del nostre lloc web, sense que l’usuari tingui dret a cap mena de reclamació per aquest tipus d’accions.

STAR es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d’ús, i l’usuari accepta que la no-iniciació d’aquestes accions no hi constitueix una renúncia formal, de manera que romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

 

C. Política de privacitat

 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de STAR i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària sobre l’usuari.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (2016/679), que va entrar en vigor a partir del 25 de maig de 2018, posem a la vostra disposició la informació següent sobre la nostra política de privacitat en relació amb les dades personals que demanem, on s’explica:

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.
 • Quins són els vostres drets i com exercir-los.

Responsable

STAR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS, SLU (B61877072) – carrer Nàpols, 187, primera planta, 08013 (Barcelona) rgpd@star-spain.com.

Finalitats, legitimació i conservació

Dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de contacte

Finalitat: Facilitar-vos un mitjà perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres i que puguem donar resposta a les vostres sol·licituds d’informació, així com enviar-vos comunicats sobre els nostres productes, serveis i activitats, també per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp), si marqueu la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Un cop resolta la vostra sol·licitud mitjançant el nostre formulari o per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que en sol·liciteu la baixa.

Formulari de sol·licitud de pressupost

Finalitat: Remetre un pressupost dels nostres serveis o productes per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos un pressupost dels nostres serveis o productes per mitjans electrònics.

Conservació: Fins que s’enviï el pressupost sol·licitat, si no ha generat un nou tractament.

Formulari de sol·licitud de versió d’avaluació

Finalitat: Facilitar-vos un canal per a sol·licitar l’avaluació de productes per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos l’avaluació de productes per mitjans electrònics.

Conservació: Fins que s’enviï l’avaluació sol·licitada, si no ha generat un nou tractament.

Formulari de descàrrega d’estudi de cas

Finalitat: Facilitar-vos un canal per a sol·licitar la descàrrega d’un estudi de cas per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos la descàrrega d’un estudi de cas per mitjans electrònics.

Conservació: Fins que s’enviï la descàrrega sol·licitada, si no ha generat un nou tractament.

Formulari de subscripció a blogs

Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial i comunicats informatius i publicitaris sobre els nostres productes o serveis que siguin del vostre interès, també per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en subscriure’s a l’enviament d’informació a través del nostre blog.

Conservació: Fins que sol·liciteu la baixa de la subscripció.

Enviament de correus electrònics

Finalitat: Contestar a les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i donar resposta a les vostres consultes o dubtes. En cas de rebre el vostre curriculum vitae, les vostres dades personals i curriculars podran formar part de la nostra base de dades per tal de participar en els nostres processos de selecció actuals i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les vostres dades i curriculum vitae per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Un cop la vostra petició hagi obtingut resposta per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el vostre curriculum vitae, les vostres dades podran ser conservades durant un any com a màxim per a processos de selecció futurs.

Obligació de facilitar les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licituds, donar-vos d’alta com a usuari i/o prestar-vos els serveis que pugueu contractar, de manera que, si no ens les faciliteu, no us podrem atendre correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors legals.

STAR es reserva el dret de decidir la incorporació o no-incorporació de les vostres dades personals als seus fitxers.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a STAR o a tercers per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades, o bé amb dades de tercers.

Destinataris de les vostres dades

STAR us informa que les vostres dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que són emprades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei i quan hi hagi una obligació prevista legalment.

Drets en relació amb les vostres dades personals

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les vostres dades. El revocament d’aquest consentiment en cap cas no condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

De la mateixa manera, podeu exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar-ne la limitació del tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar drets

Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la vostra adreça postal o electrònica (especificades a l’apartat Responsable), indicant la referència «Dades Personals», especificant el tractament concret i el dret que voleu exercitar i respecte a quines dades personals, i adjuntant per a la vostra identificació una còpia del DNI o un altre document vàlid. En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Seguretat de les vostres dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que STAR ha adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades personals subministrades i protegir-les de qualsevol alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats .

STAR no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugueu facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles al nostre lloc web.

STAR pot modificar aquestes polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin al nostre web, així com a possibles modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals, per la qual cosa n’exigeix la lectura cada vegada que ens faciliteu les vostres dades a través d’aquest web.

Actualització de les vostres dades

Per tal que puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, cal que ens informeu sempre que hi hagi cap modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes dades.

Galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques, de personalització i d’anàlisi, pròpies i de tercers que tracten dades de connexió i/o dels dispositius per a finalitats estadístiques i/o publicitàries.

Per això, en accedir al nostre lloc web, en compliment de les obligacions establertes a l’article 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació, en tractar les galetes esmentades, us hem sol·licitat el vostre consentiment per al seu ús i us n’hem facilitat la informació. De tota manera, si ho voleu, podeu desactivar o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del vostre navegador d’Internet.

 

D. Responsabilitats

 

Posant a disposició de l’usuari aquest lloc web, volem oferir tot un seguit de continguts i serveis de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d’aquests continguts i serveis, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Això no obstant, no respondrem per la presència de virus i altres elements que puguin malmetre d’alguna manera el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de STAR per causes de força major, inclosos els errors tecnològics propis o de tercers derivats de l’estat actual de la tecnologia.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una sobrecàrrega excessiva de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o instal·lació de robots o programari que alterin el funcionament del nostre web o que, en definitiva, puguin causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre lloc web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que se’n derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i obligant-se a mantenir indemne STAR per qualsevol reclamació derivada directament o indirectament d’aquests fets.

STAR queda exonerada de responsabilitats per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al portal i no garanteix l’exactitud, la veracitat o la vigència dels continguts d’aquest lloc web, siguin propis, de tercers o enllaçables a altres llocs web, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests continguts.

STAR queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal i que són suficients per excloure’n tot error, i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’usuari és plenament conscient que la simple navegació per aquest lloc web, així com la utilització dels serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que es refereix al nostre lloc web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d’aquest web, totes les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

E. Vigència de les condicions generals d’accés al web

 

Aquestes condicions generals d’ús han estat modificades amb data 29/07/2022. En qualsevol moment podem procedir a modificar-les. Us preguem que en comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu al nostre lloc web i així tindreu la certesa que no s’hi ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte de les condicions d’ús del nostre lloc web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les dades indicades anteriorment, o bé amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com.