+34 93 244 08 80

WooRank assistant

ChatGPT: aliat o amenaça per a la traducció professional?

ChatGPT: aliat o amenaça per a la traducció professional?


ChatGPT sembla omnipresent des del seu llançament a finals de 2022, no només en els fòrums professionals relacionats amb la creació de contingut i la traducció, sinó també als mitjans informatius generalistes. Llegim articles extensos sobre el seu impacte en el sistema educatiu i les grans dificultats a les quals s'enfronten els professors per distingir si un treball ha estat escrit per un alumne o si procedeix directament del popular xatbot. Alguns perceben fins i tot una amenaça al model de negoci del gegant californià Google.

Què és ChatGPT?

ChatGPT és un xatbot d'intel·ligència artificial creat per OpenAI.Ha estat entrenat amb un corpus gegantí de text per generar respostes expressades en un llenguatge natural humà a preguntes sobre gairebé qualsevol tema. S'enquadra a la família de models de llenguatge preentrenats generatius (Generative Pretrained Transformer, GPT). Forma part de la categoria d'intel·ligència artificial generativa, consistent en algoritmes basats en l'aprenentatge automàtic, dissenyats per crear contingut —no només text, sinó també imatges o música— a partir de la informació amb què han estat entrenats.

jonathan-kemper-MMUzS5Qzuus-unsplash.jpg

L'impacte de ChatGPT en la traducció professional

En primer lloc, cal dir que la intel·ligència artificial no acaba d'arribar a l'univers de la traducción. Els sistemes de traducció automàtica basats en intel·ligència artificial s'han fet servir de manera molt extensa des de fa anys. Amb o sense post edició humana, amb motors de traducció entrenats específicament amb el contingut d'un client o bé amb motors generalistes, la traducció automàtica és un instrument consolidat des de fa dècades. La seva integració, major o menor, en el flux de treball de la traducció professional admet diversos enfocaments, i ve determinada per factors com ara la combinació d'idiomes o el tipus de contingut i el to emprat.

S'han publicat estudis científics que comparen la traducció proporcionada per ChatGPT amb la procedent de les eines de traducció automàtica dissenyades específicament per a traduir, com és el cas de Google Translate. El resultat de la comparació de les mètriques de qualitat mostra un rendiment superior de les eines de traducció automàtica davant de ChatGPT, amb una diferència de qualitat menor en les combinacions d'idiomes per als quals existeix un corpus més gran de contingut, però amb una diferència notable quan es tracta d'idiomes d'ús més restringit, o quan es tracta de dos idiomes molt allunyats lingüísticament, com, per exemple, un idioma europeu traduït a un de l'Est d'Àsia. Tot i això, els estudis publicats assenyalen un tipus de contingut en què ChatGPT iguala o supera els motors de traducció online habituals: es tracta del text escrit pels usuaris de fòrums, xats, etc., que sovint presenten incorreccions gramaticals o errors tipogràfics, i sembla adaptar-se millor al contingut que s'utilitza per entrenar el ChatGPT.

Hi ha dos altres factors en què els sistemes de traducció automàtica neuronals —el paradigma de traducció automàtica predominant en l'actualitat— porten avantatge a ChatGPT i als altres models de llenguatge de gran volum (Large Language Model, LLM): la confidencialitat de les dades (cap en el cas del text enviat a ChatGPT) i les opcions d'integració de la funcionalitat en les plataformes existents.

 

levart_photographer-7q-kE4SZzvQ-unsplash.jpg

L'ús de ChatGPT per generar contingut a punt per ser publicat

En el seu estat actual, el ChatGPT pot dur a terme la tasca que faria una persona que, sense dominar una matèria, fa una cerca a Google sobre un tema i, basant-se en els primers resultats de la llista de pàgines trobades, els combina en un resum escrit d'una manera que sona natural.Que no és poc! A mitjà termini, és indubtable que el cost de la creació de contingut es reduirà notablement i, per tant, és previsible que augmenti la quantitat de contingut produït.Aquest contingut haurà de ser revisat i validat, fet que donarà lloc a un nou tipus de serveis lingüístics que, en un cert sentit, ampliaran l'abast d'allò que actualment suposa la post edició de traducció automàtica.

OpenAI no oculta que el contingut produït per ChatGPT, tot i estar escrit en un llenguatge molt fluid, pot ser inexacte, o fins i tot totalment incorrecte, o presentar biaixos inacceptables per raons culturals o d'algun altre tipus.També pot estar desactualitzat, ja que ChatGPT no està "connectat a Internet" per tenir en compte l'última informació que s'acaba de publicar. Així doncs, aquesta edició i validació será esencial. 

 

ryo-tanaka-U8xSH9q_wUM-unsplash.jpg

STAR, sempre a l'avantguarda de la innovació tecnològica

Per continuar estant a l'avantguarda en l'oferta de serveis relacionats amb el llenguatge, a STAR estem convençuts que un enfocament híbrid, que combini el gran potencial de les aplicacions basades en IA i el talent humà, és la millor manera d'afrontar el present i el futur des d'una oferta de solucions lingüístiques innovadores, deixant que la tecnologia amb IA s'encarregui de realitzar la seva part i les persones amb les seves capacitats cognitives mantinguin un paper clau per donar forma final a un contingut professional.

Etiquetes:
Categories:

Feu-nos arribar els vostres comentaris