+34 93 244 08 80

WooRank assistant

STAR Servicios Lingüísticos es recertifica

Per setè any consecutiu, STAR Servicios Lingüísticos ha renovat la certificació ISO 9001:2008 del seu sistema de gestió de la qualitat i la certificació segons l’UNE-EN 15038, la norma europea per a la prestació de serveis de traducció. El novembre del 2007, l’empresa va ser una de les primeres empreses europees d’aconseguir el doble segell de qualitat.

Enguany tocava la recertificació. L’equip de STAR Servicios Lingüísticos es va haver de sotmetre a un examen exhaustiu de dos dies durant els quals l’auditora es va mirar amb lupa tots els departaments i processos de l’empresa: direcció i la política de qualitat, administració i recursos humans, gestió de projectes i traducció, gestió de proveïdors, labor comercial i prevenda, i finalment, però no per això té menys importància, el departament informàtic i d’administració de sistemes.

La recertificació es va obtenir amb summa cum laude i l’auditora va destacar diversos aspectes positius del sistema de gestió de la qualitat de l’empresa barcelonina, fent menció especial del «molt bon procés d’homologació i avaluació dels proveïdors».

«Durant els darrers anys hem revisat i millorat tots els aspectes de la gestió de proveïdors, i no ha estat en va», comenta Elena Alfaro, la directora d’operacions i responsable de qualitat de STAR Servicios Lingüísticos. «Hem rellançat el portal de proveïdors, hem dut a terme la primera enquesta de satisfacció de proveïdors i oferim més transparència sobre les nostres revisions als traductors perquè puguin millorar i ajustar el seu servei. Durant el 2013 i els primers 9 mesos del 2014, han millorat encara més diversos aspectes del nostre servei: s’ha reduït el nombre de lliuraments fora de termini, han baixat encara més les no-conformitats i ha augmentat el grau de satisfacció dels nostres clients. Els indicadors ja evidenciaven les millores dels nostres processos, i l’auditoria ho ha corroborat».

L’homologació i l’avaluació contínua dels proveïdors és un dels requisits exigits per l’UNE 15038, la norma europea de serveis de traducció. És un ingredient crucial per poder garantir serveis de traducció de qualitat, ràpids i ajustats a les necessitats del client.