+34 93 244 08 80

WooRank assistant

Enquesta de satisfacció de clients per projecte

STAR Servicios Lingüísticos, empresa de traducció a Barcelona i sucursal espanyola del grup internacional STAR, fa un pas més en el camí de la millora contínua.

A partir de l’ 1 de juny la firma espanyola ofereix als seus clients la possibilitat d'omplir una breu enquesta de satisfacció amb cada projecte lliurat. D'aquesta manera, STAR Servicios Lingüísticos recull contínuament les opinions dels seus clients sobre la qualitat dels serveis prestats. L'objectiu d'aquesta millora en el sistema de gestió de la qualitat de STAR és detectar de forma immediata possibles no conformitats. També es vol obtenir una visió més completa de les necessitats i requisits dels seus clients per poder ajustar els serveis cada vegada més a aquestes necessitats. Els qüestionaris complementen l'enquesta anual de satisfacció de clients que STAR Servicios Lingüísticos porta a terme des de la introducció del sistema de gestió de qualitat segons ISO 9001 al 2007.

ISC_cat.png

Mitjançant el GTMS, el sistema de gestió de traduccions de STAR, el qüestionari omplert pel client s'arxiva automàticament amb el projecte en qüestió, de manera que es pot consultar posteriorment. A més a més, els resultats dels qüestionaris completaran el quadre d'indicadors del sistema de gestió de qualitat de STAR Servicios Lingüísticos. La implementació del qüestionari és una mostra més del ferm compromís de l'empresa catalana amb la qualitat.