+34 93 244 08 80

WooRank assistant

STAR es certifica segons l'ISO 17100

Per vuitè any consecutiu, l’empresa de traducció de Barcelona STAR Servicios Lingüísticos ha renovat la certificació ISO 9001 del seu sistema de gestió de la qualitat. A més, ha actualitzat la seva certificació segons l’UNE-EN 15038 per a obtenir l’ISO 17100, la nova norma internacional per a la prestació de serveis de traducció (vegeu l’article sobre la norma al nostre blog Globalízate). Al novembre del 2007, la firma espanyola va ser una de les primeres empreses europees a aconseguir el doble segell de qualitat i ara n’és una de les primeres a aconseguir l’ISO 17100.

La recertificació és una mostra més del compromís d’STAR Servicios Lingüísticos amb la qualitat. Una altra mostra més fou la implementació al juny de 2015 de l’enquesta de satisfacció per projecte lliurat. Aquesta breu enquesta complementa el qüestionari anual de satisfacció (llista de preguntes més exhaustiva) que STAR Servicios Lingüísticos envia als seus clients. «Ha permès d’establir nous indicadors en el sistema de gestió de qualitat de l’empresa que ens permeten de tenir una visió més clara de les necessitats dels clients», comenta Elena Alfaro, directora de producció i responsable de qualitat de l’agència de traducció barcelonina. «La mesura va tenir una acollida excel·lent per part dels nostres clients. Ara detectem molt abans possibles disconformitats i podem reaccionar molt més ràpidament per a proposar-hi accions correctives i preventives».

Segons aquestes enquestes de satisfacció, dels 3528 projectes lliurats des de l’1 de juny de 2015 fins a la data d’aquesta nota de premsa, s’han comptat tan sols set lliuraments posteriors a la data acordada (0,20 %), un projecte que no complia l’abast de l’encàrrec (0,03 %), tres projectes que no van complir les expectatives del client (0,09 %) i només un projecte en el qual el client no estava conforme amb la qualitat del producte (0,03 %). No va haver-hi cap projecte amb queixes sobre la qualitat del servei.

Fidel a la seva premissa de qualitat «No es pot millorar allò que no es mesura», STAR Servicios Lingüísticos seguirà recollint dades per a adaptar els seus serveis cada cop més a les necessitats dels seus clients.